Svenska folket vill ha en statlig skola

4 Jul, 2011 at 12:22 | Posted in Education & School | Comments Off on Svenska folket vill ha en statlig skola

En majoritet (56 %) av den svenska befolkningen vill att skolan ska förstatligas. Detta visar en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Lärarnas Riksförbund. Det framgår tydligt av undersökningen att Miljöpartiets, Vänsterpartiets, Moderaternas, Folkpartiets och Socialdemokraternas väljare anser att skolan bör förstatligas. Trots detta är det bara Folkpartiet som driver frågan i riksdagen.

För snart en månad sedan presenterade Saco nya livslöneberäkningar av hur olika utbildningsval lönar sig sett över hela livet. Resultatet jämfördes med en genomsnittlig individ som börjar förvärvsarbeta direkt efter gymnasiet. Studien försökte skatta vad olika akademiska utbildningsval innebär i ekonomiska termer, med hänsynstagande till inkomstbortfall och skuldsättning under studietiden, inkomstskatter m m.

För lärare var det en – föga överraskande, men likväl – deprimerande läsning. Det visade sig nämligen att det är en ren förlustaffär att utbilda sig till lärare. För samtliga lärarutbildningar gäller att de ger en negativ avkastning – de har alltså sämre livslön än de som börjar jobba direkt efter gymnasiet istället för att skaffa sig en högskoleexamen.

Allra sämst löneutveckling har lärare i grundskolans tidigare år. När de går i pension har de tjänat 8 procent mindre än klasskamraterna som började arbeta direkt efter gymnasiestudierna.

Höjda lärarlöner är inte en tillräcklig förutsättning för att vi åter ska få en svensk skola av världsklass. Men det är en nödvändig förutsättning! Omfattande skolforskning har övertygande visat att det kommunala huvudmannaskapet är en av de viktigaste orsakerna bakom lärarlönernas och den svenska skolans kräftgång de senaste decennierna.

Nej, de politisk partierna måste nog droppa sina ideologiska skygglappar och inse att en och annan helig ko måste slaktas om vi ska få rätt på svensk skola. Folkpartiet insåg redan för nästan tio år sedan att när skolfakta sparkar så får man vara så god att ändra kurs – även om det eventuellt skulle stå i strid med ideologin. När ska övriga allianspartier och socialdemokratin våga ta det steget?

Tillägg: Denna artikel publicerades 5/7 på newsmill, med titeln “Märkligt att bara FP vill förstatliga skolan”.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.