Mångkulturalism och intolerans

22 Jun, 2011 at 17:34 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Mångkulturalism och intolerans

Min artikel Mot dem som i handling är intoleranta ska vi inte vara toleranta är fortfarande den mest millade artikeln på newsmill!

 En av dem som influerat mig mest i synen på “normativ” mångkulturalism och tolerans är filosofen Michael Walzer.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.