AD:s dom ett dråpslag mot skolan

22 Jun, 2011 at 18:39 | Posted in Education & School | 3 Comments

Arbetsdomstolen fastslog i en dom i dag att Sollentuna kommun inte bröt mot kollektivavtalet när den för två år sedan utökade lärarnas undervisningstid vid Häggviksskolan. Arbetstidsutökningen var – enligt AD:s dom – förenligt med avtalet.

AD:s dom innebär att kommuner kan komma att öka lärarnas undervisningstid när man så finner nödvändigt. Detta är ett hårt slag mot alla som vill skapa en skola med hög kvalitet. Det kommer otvetydigt att göra läraryrket ännu mindre attraktivt än vad det redan blivit under de senaste tjugo åren av kommunalt huvudmannaskap.

Självklart kommer undervisningskvaliteten att försämras när kommunerna nu kommer att försöka pressa lärarna ännu hårdare på deras arbetstid. Men de stora förlorarna är dagens ungdomar och det framtida Sveriges möjligheter att hävda sig i en kunskapsdriven ekonomisk utveckling.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) jublar förstås. “Det är ett bra besked från AD. Domen är klargörande, och vi ser att den avtalstolkning som SKL och kommunerna har gjort var korrekt”, påstår man.

Börjar det inte bli hög tid att befria SKL från allt som har med svensk skola att göra?
Börjar det inte bli dags att avskaffa det kommunala huvudmannaskapet för skolan?
Börjar det inte bli dags för lärarfacken att sätta hårt mot hårt?

3 Comments

  1. Instämmer. Noterade att det enda bloggjublet till ledartikeln “Fokus på huvudsaken” i DN kom från SKL. Skulle jag få beröm från SKL för en skolartikel vet jag inte vad jag skulle ta mig till. Lägga av som skoldebattör, antagligen.

  2. Ja visst blir man förbannad över hyckleriet!
    Ena dagen står SKL och snackar om hur viktigt det är att satsa på bra utbildning och kompetens. Och så nästa dag, när det verkligen gäller, spottar SKL den svenska lärarkåren rätt i ansiktet. Jag säger som Fabian Månsson: “Vet hut, vet sjudubbelt hut!”

  3. Mycket bra sammanfattning av läget, Lars. Målet för alla borde vara den bästa tänkbara utbildningen för våra barn och ungdomar. Då är det väldigt oroväckande att SKL som representerar huvudmannen ständigt ställer sig mot lärarna och behandlar dem som fiender.
    Om jag intog den hållningen mot mina elever skulle de inte lära sig ett skit och jag skulle heller inte bli långvarig som lärare.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.