Johan Norbergs nyliberala lekstuga i Malmö

15 Jun, 2011 at 10:57 | Posted in Politics & Society | 2 Comments

I kväll ska nyliberalen Johan Norberg et consortes i “kultursällskapet” Polaris “göra världen vackrare och mer upplyst”  i Malmö. Det ska enligt uppgift ske genom att fira friheten och förhåna förmynderiet. På Sydsvenskans fråga om inte friheten har en baksida, svarar Norberg att mer ansvar åt individen ingalunda missgynnar samhällets svaga. “Tvärtom. För stor tilltro till myndigheter riskerar att urholka det personliga ansvar som alla har för sina medmänniskor”.

Det här är typiskt för libertarianer och nyliberaler som Norberg. För dessa anhängare av Marknadens tusenåriga rike handlar mänskliga rättigheter bara om den egna äganderätten och friheten att få sköta sig själv. Att människor skulle kunna ha en rätt till välfärd föresvävar inte dessa den iskalla egoismens försvarare. För dessa Ayn Rand adepter handlar rättigheter och frihet främst om att “slippa ha att göra med myndigheterna” och att få “leva i frihet från statsingrepp”.

Detta är kanske frihet för marknadens övermänniskor, men för alla oss andra, vi som inte accepterar nyliberalernas omvärdering av alla värden? För gamla, sjuka och fattiga? Upplever verkligen uteliggaren det som en frihetsinskränkning att kommunen försöker förse honom med en hygglig bostad? Var det verkligen en frihetsinskränkning som gjorde det möjligt för den fattige arbetargrabben från Backarna att via en frikostig utbildningspolitik först bli doktor flera gånger om och sedan professor? Snarare är det väl så att deras verkliga frihet ökade och att de känner stolthet och tacksamhet över de som en gång byggde upp vårt välfärdssamhälle – numer  tyvärr illa tilltygat på grund av politiker som lyssnar till det tankeludd som saluförs av Norberg et consortes.

Samhällets ingripande innebär inte nödvändigtvis att friheten inskränks. Att som Norberg och hans nyliberala gelikar bara prata om abstrakt frihet betyder ingenting. Vad som verkligen betyder något är – för att tala med nobelpristagaren i ekonomi, Amartya Sen – våra förmågor. För vad har den rörelsehindrade för glädje av rörelsefrihet om ingen möjliggör för honom att utnyttja denna frihet? Vad har vi för glädje av pressfriheten om det inte finns någon tidning att trycka sina åsikter i?

Låt nyliberalerna i Polaris ha sin fest för sig själva. Själv ska jag tillbringa kvällen med att läsa och fundera över vad en riktig liberal, Isaiah Berlin, skriver i For Essays on Liberty:

Vargarnas frihet har ofta betytt fårens död. Den ekonomiska individualismens och ohämmade kapitalistiska konkurrensens blodbesudlade historia behöver inte särskilt understrykas  … Den obegränsade laissez-faire-politiken och de sociala och juridiska system som tillät och uppmuntrade den ledde till brutala kränkningar av friheten … Sådana system uppfyller inte de minimiförutsättningar som krävs för att något meningsfullt mått av frihet skall kunna utövas av individer eller grupper  och utan vilket en sådan frihet är av begränsat eller inget värde för dem som teoretiskt kanske besitter den

2 Comments

  1. Intressanta synpunkter. Polanyis “Great Transformation” är en stor inspirationskälla för mig, inte minst som ekonomihistoriker!

  2. Mycket träffande blogginlägg om förvanskningen inom liberalismen och vilka styggelser den givit upphov till – självglorifierande monster. Liberalismen och dess historia må vara rik, komplex, och det finns naturligtvis mängder att säga om den. Hur som helst, med tanke på karaktären hos den nyliberala förkunnelsen framstår det som ännu viktigare att ge denna historia en noggrann översyn. Lars nämner Isaiah Berlin, ett gott val i min mening. Jag skyndar mig att lägga till John Dewey som tydligt såg bristerna i tidiga versioner av liberalismen (Mill, Locke, Smith m.fl.) och vilka långtgående konsekvenser dessa får för våra politiska och ekonomiska projekt. Lika relevant och läsvärt idag som då, om inte mer.
    Eftersom Norberg tycks hå svårigheter med att föreställa sig eventuella risker med friheten skulle man finna det lämpligt att ge honom lite hjälp på traven, och påminna honom om de frihetens baksidor som t.ex. Karl Polanyi en gång påpekade; friheten att exploatera sina medmänniskor, friheten att göra ohämmade vinster utan kommensurabel tjänst till det allmänna, friheten att hålla teknologiska landvinningar borta från användning inom den allmänna nyttan, friheten att profitera på samhälleliga katastrofer i hemlighet iscensatta för privat fördel.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.