DN ute och reser om skolan (II)

14 Jun, 2011 at 14:09 | Posted in Education & School | 4 Comments

På DN:s ledarsida hävdades i går – apropå den svenska skolans kräftgång – att 

den avgörande skillnaden mellan Sverige och Finland är att medan vi har varit besatta av formerna har finländarna lyckats behålla fokus på huvudsaken: att varje lärare hela tiden följer upp hur eleverna utvecklas och snabbt sätter in de åtgärder som krävs för att alla ska nå målen

Visst har den finska förmågan att snabbt upptäcka svaga elever och att snabbt sätta in stödåtgärder betydelse. Men det finns andra viktiga skillnader som i större utsträckning bidrar till att förklara skillnaderna i resultat mellan svensk och finsk skola. Till exempel:

• I Finland satsas mer på små klasser.

• I Finland har man inte bara skolplikt utan också läroplikt, vilket innebär att eleverna inte bara är skyldiga att vistas i skolan utan också är skyldiga att tillägna sig kunskaper.

• I Finland kan lärare fokusera på att vara just lärare – eftersom det finns mycket personal som tar hand om de andra uppgifterna i en skola – och inte något slags trivselvaktmästare.

• I Finland värderas utbildning till lärare högt och inte minst kraven på lärarstudenter är högt ställda.

• I Finland finns nästan inga friskolor och skillnaderna i resultat mellan olika skolor är överlag små.

• I Finland har man en tydlig kunskaps- och ämnesfokusering i skolan. I Sverige fokuserar man mer på elevernas välmående, vilket kan leda till lägre krav och mindre disciplin. Svenska elever trivs överlag på grund av detta bättre i skolan än vad finländska elever gör. Det är bättre med en hyfsat trivsam kunskapsskola än en slapp och kravlös trivselskola.

• I Finland har man en mer sammanhållen undervisning och inte lika individualiserad som i Sverige. I Finland är skolsegregationen minimal.

• I Finland är det mer av disciplin och ordning i klassrummet och läraren åtnjuter överlag en naturlig respekt från sina elever.

Att vi skulle kunna lära av Finland och verkligen satsa på skolan – vilket kommer att kosta mycket pengar och tid  – med ett  kommunalt huvudmannaskap – med dess kamrerarinställning till skolan – är nog en tro för vilken det inte finns någon annan grund än hoppet.

4 Comments

  1. Ja, ibland får man till det …
    Hoppas grymtandet i lärarrummen fortsätter så länge dessa akademikerföräldrar är ute och reser på sina höga hästar!

  2. Tänk ni skulle bara veta hur mycket det grymtas om föräldrar i lärarrummen. Jag har skrivit om besvärliga föräldrar i några blogginlägg, men det är rätt tabu. Kunden har alltid rätt och ska alltid hållas nöjd.
    Storgillar din slutkläm Lars. En tro för vilken det inte finns annan grund än hoppet. … Kan tänkas att det dyker upp i en blogg nära dig någon gång i framtiden…

  3. En sak till som inte alltid belyses. I Finland har ffa föräldrarna till skolelever en mycket större respekt för lärarkåren och deras kunnande. Det brukar inte bli konflikter mellan lärare och föräldrar som sedan återspeglar sig på ätteläggens beteende.

    • Där har du verkligen en poäng Kristian!. Som pappa har jag vid åtskilliga tillfällen haft det tvivelaktiga nöjet att på föräldramöten/klassmöten behöva sitta och lyssna på en massa akademikerföräldrar (Lund vimlar av sådana) som skriver den stackars läraren på näsan hur han/hon ska göra sitt jobb! Snacka om avsaknad av respekt för lärarprofessionen. Sånt gör mig bara så in i … förbannad!


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.