Grekland lämnar temporärt EMU?

29 May, 2011 at 13:29 | Posted in Economics, Politics & Society | Comments Off on Grekland lämnar temporärt EMU?


Martin Feldstein – Harvardprofessor i nationalekonomi – beskriver i en intressant artikel vilka enorma problem Grekland kommer att ha de närmste åren för att lösa de ekonomiska problem man brottas med – och där en av huvudingredienserna i svårigheterna att komma till rätta med dem stavas EMU.

Feldstein föreslår att Grekland temporärt ska ställa sig utanför EMU:

A temporary leave of absence from the eurozone would allow Greece to achieve a price-level decline relative to other eurozone countries, and would make it easier to adjust the relative price level if Greek wages cannot be limited. The Maastricht treaty explicitly prohibits a eurozone country from leaving the euro, but says nothing about a temporary leave of absence (and therefore doesn’t prohibit one). It is time for Greece, other eurozone members, and the European Commission to start thinking seriously about that option.

Och än mer borde man kanske fundera på om EMU över huvud är ett lyckat experiment.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.