Finansinspektionen – en tandlös tiger

26 May, 2011 at 19:35 | Posted in Economics | 1 Comment


Finansinspektionen kom tidigare i veckan med sin Tillsynsrapport 2011 – Erfarenheter av tillsyn och riktlinjer.
Lars Bäck har läst den och gör en synnerligen läsvärd genomgång av den här. Bäcks konklusion tål att begrundas:

Sammanfattningsvis visar även FI:s ”tuffa” rapport och förslag att de som myndighet inte har vare sig redskap eller en riktig vilja att göra något konkret för att begränsa riskerna för nya finansiella kriser. Regeringen har visserligen med ord, främst från Anders Borg, tidigare kritiserat en del aktörer och företeelser inom den finansiella sektorn. Men i realiteten har det inte hänt något, istället får myndigheterna fortsätta att bedriva marknadskontroll med ögonbindel.

Anledningen är enkel att förstå, för ska riskerna för att vi återigen ska drabbas av en ny finansiell kris kraftigt reduceras, så krävs det att de neoliberala ekonomiska dogmerna till stor del överges. Att det inte kommer att ske är förståeligt, för neoliberala synsätt är även grunden för det medvetna systemskifte som alliansregeringen bedriver på alla politiska områden.

1 Comment

  1. “When will they ever learn…..”


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.