EMU som fiskal union – inget för Europas medborgare!

23 May, 2011 at 19:33 | Posted in Economics, Politics & Society | 1 Comment


En illavarslande Brysselelitär syn på hur man ska “återupprätta förtroendet” för det ekonomiska och monetära samarbetet har på senare tid kunnat skönjas i den europeiska diskussionen om EMU:s (eventuella) framtid.

Istället för att inse att EMU varit feltänkt ända från början, vill en del debattörer och politiker dra slutsatsen att de senaste årens ständiga skuldkriser och ostraffade brott mot stabilitetspakten snarare vittnar om att EMU:s konstruktion varit för svag och att man nu måste ta det sista steget upp i integrationstrappan – en fiskal union.

Denna tanke har dock ingen större förankring hos Europas medborgare. Som statsvetaren Linda Berg skriver i Överlever EMU utan fiskal union? (Santérus 2011):

om folkviljan ska följas bör ansvar för skatter och välfärdspolitik ligga kvar på nationell nivå, och ansvaret för politiska beslutsfattare blir i så fall att hitta lösningar som bäst garanterar att detta är möjligt.

Skulle det mot förmodan ändå gå så långt att man försöker vidga EMU till att också omfatta en fiskal union måste en folkomröstning ovillkorligen hållas. Det får inte bli som med EU-konstitutionen en gång till!

Låt oss tala, och tala tydligt.

Demokrati är något vi ska vara stolta över. Vi har inte fått den gratis. Vi har fått kämpa för den. Den måste oupphörligen försvaras och erövras.

Europas medborgare accepterar inte att det politiska etablissemanget begår våldtäk på vår demokrati. Principen måste vara enkel – när folket berörs direkt ska det också tillfrågas direkt. Om den ekonomiska dårskapen EMU ska utvidgas till att också bli en fiskal union ska folket också tillfrågas direkt – för demokratins skull!

1 Comment

  1. Det där ÄR ett problem. Eftersom det finns länder i Europa, som i princip gör som privatpersoner, som lånar sig till levnadsstandard med “lyxfällan” som konsekvens, ansvarsfullare är faktiskt inte nationalekonomer, så behövs naturligtvis en fiskal funktion.
    Om det är bra eller dåligt med den fiskala funktionen ur ett ideologiskt perspektiv, må vara osagt, men “Spara” skall inte straffas och “Slösa” inte belönas, om man inte vill att SD och sannfinländarna skall få fler röster. De får redan ganska rejält med sk “straffröster”.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.