Konjunkturinstitutet ute och reser?

22 May, 2011 at 18:39 | Posted in Economics | Comments Off on Konjunkturinstitutet ute och reser?


Konjunkturinstitutet presenterade i veckan som gick årets lönebildningsrapport. På utredarna.nu skrev Göran Zettergren – tidigare enchetschef på KI – i onsdags ett intressant inlägg om rapporten:

Enligt KI skulle arbetslösheten kunna pressas tillbaka om bara arbetsmarknadens parter tog sitt ansvar och höll tillbaka lönebildningen. Om löneökningstakten skulle begränsa sig till 3,1 procent de kommande åren, i stället för 3,5 procent, skulle arbetslösheten varaktigt kunna pressat tillbaka från 6 till 5 procent.

Jag tror inte på denna kalkyl och gjorde det inte heller under min tid på KI. Hade jag gjort det så hade jag tyckt att det hade varit en alldeles utmärkt idé att hålla tillbaka på lönekraven. Självklart finns det ett samband mellan reallön och sysselsättning. Men effekten i KI:s beräkning är på tok för stor. KI:s kalkyl baseras på en starkt förenklad modell som bygger på antaganden som med stor sannolikhet är felaktiga. Arbetslösheten i denna modell är i allt väsentligt resultatet av att facket har en alltför stark förhandlingsstyrka och missbrukar denna för att driva upp lönen över den nivå som är förenlig med full sysselsättning.

KI:s politik har dessutom tillämpats i praktiken och spåren förskräcker. I Tyskland har man bedrivit lönemoderationspolitik sedan mitten av 1990-talet. Tyska löntagare har inte fått någon reallönehöjning alls på 15 år, trots en relativt god produktivitetsutveckling. Svenska reallöner har ökat med 36 procent under samma period. Trots det har den tyska sysselsättningsutvecklingen hört till de sämsta bland industriländerna i OECD och jämviktsarbetslösheten har (enligt OECD:s bedömning) inte visat några tecken på att minska. Den svaga reallöneutvecklingen medförde att privat konsumtion inte ökade alls under åren 2002-10.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.