Är den svenska skolans problem en fråga om effektivitet eller likvärdighet?

20 May, 2011 at 18:39 | Posted in Education & School | 3 Comments

 
SNS har i dagarna presenterat en rapport om hur likvärdigheten i den svenska skolan vad avser studieresultat utvecklats under de senaste 20 åren. Rapportens författare, Anders Böhlmark och Helena Holmlund, har – med utgångspunkt i framförallt betygen i matematik och engelska – funnit att den huvudsakliga kausalfaktorn bakom en ökad spridning i studieresultaten ligger på skolnivå och främst är relaterad till den ökade segregation det fria skolvalet gett upphov till. Däremot finner man inte att boendekommunens betydelse är särskilt stor och att den ”totalt sett ökat endast marginellt sedan slutet av 1980-talet”. Familjebakgrundens betydelse sägs också ha minskat något – även om jag tycker att man här möjligen kan invända att den indirekt ändå kan ha haft en betydelse vi kausalkedjan Familjebakgrund => Skolval => Studieresultat.

Författarnas slutsats är att den svenska skolan blivit mindre effektiv, men att ojämlikheten vad avser studieresultat inte ökat. Effektivitetsproblemen är större än ojämlikhetsproblemen i svensk skola.

Rapporten i sin helhet håller en hög standard. Men på några ställen tycker jag slutsatserna har lite väl svajigt underlag. Så skriver man angående de så omdiskuterade PISA och TIMMS resultaten exempelvis att om det var så att de försämrade resultaten skulle bero på att många kommuner är dåliga på att driva skolor, så borde vi förvänta oss att spridningen mellan kommunerna ökat ”eftersom det är osannolikt att alla kommuner skulle vara lika dåliga på att driva skolor”. Men det är ju just det många av kommunaliseringens kritiker hävdar – att skolan rakt av blivit sämre till följd av denna ”reform”. Så när de vidare säger att ”våra resultat snarare talar för att den centralt förda skolpolitiken ligger bakom nedgången genom till exempel lärarutbildning, läroplaner och betygssystem” haltar resonemanget.

Om kommunaliseringen lett till att möjligheterna för en bred samhällsekonomiskt grundad satsning på lärarlöner och goda arbetsvillkor för lärarkollektivet försämrats avsevärt – och att detta via olika kumulativa processer i sin tur lett till försämrade relativa lärarlöner och ett tapp i status och prestige som gjort det svårt att attrahera de mest studiemotiverade studenterna att söka sig till lärarutbildningarna i landet – ja då är det faktiskt så att kommunaliseringen är en viktig kausalfaktor i det tjugoåriga skeende rapportförfattarna analyserar!

3 Comments

 1. Intressant. Jag ska läsa rappporten.
  Tack för tipset.

  Trevlig helg!

  torestad.blogspot.com

 2. Jag hoppas du sett (om du inte var där)…
  http://svtplay.se/v/2428104/mot_battre_vetande_-_om_segregation_i_skolan_1
  http://svtplay.se/v/2428141/mot_battre_vetande_-_om_segregation_i_skolan_-_paneldebatt

  Det väckte goda minnen från dina och Hans-Albins föreläsningar vid HLK i Jönköping!

 3. Tack för länkarna Andreas. Hade tyvärr inte möjligheter vara där, men jag ska verkligen kika på de här videoupptagningarna!


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.