Resursbrist sänker resultaten i svensk skola

19 May, 2011 at 20:15 | Posted in Education & School | 14 Comments

 I Lärarnas tidning presenteras idag resultatet av en intervjuundersökning som visar att enligt de flesta lärare så är resursbrist den viktigaste orsaken till skolans allt sämre resultat. Detta borde kanske vara en väckarklocka för landets skolpolitiker. Men icke så hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), där man som vanligt svarar: “Det räcker inte att bara prata pengar”. Har vi hört det förut?

14 Comments

 1. Betänk att facket har beställt undersökningen. Vad svarar anställda när man vet att en facklig fråga är på gång? Jag har lagom mycket att göra, vi gör många misstag i jobbet, arbetet är lugnt och avstressande och jag tycker lönen är bra? Nej, tvärtom. Jag har tagit för vana att aldrig lita på enkäter där grupper av anställda svarar på frågor om sitt jobb. För många systematiska felkällor.

  torestad.blogspot.com

 2. Förvisso är detta en intervjuundersökning utförd av Skop på uppdrag av Lärarnas tidning, men jag har svårt att se varför anonyma lärarrespondenter skulle svara att de tycker resursbristen är det stora problemet om de i själva verket tyckte att det handlade om det fria skolvalet/friskolorna eller mindre lärarledd undervisning.

 3. Eller att den ens delvis beror på dåligt utbildade lärare??

  torestad.blogspot.com

 4. Visst kan det vara så , men nota bene, det svaret kan mycket väl vara inkorporerat under “Annat”!

 5. “Kan vara” räcker inte för mig.

  torestad.blogspot.com

 6. Hej Lars!

  Trevligt att du diskuterar vår artikel om vad lärarna tror är orsaken till elevers sämre resultat. Bra också att du rättar Bertil Törestad som tror att SKOP-undersökningen är beställd “av facket”. Lärarnas tidning är publicistiskt självständig.

  Jag måste dock be dig ta bort grafiken/staplarna av upphovsrättsskäl.

  Länka gärna istället direkt till artikeln på den här adressen.
  http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2011/05/17/larare-resursbrist-framsta-orsaken-samre-elevresultat

  hälsningar
  Mats Thorén

 7. Grafiken/staplarna nu borttagna (även om jag kan tycka att det var lite märkligt med tanke på att källan framgick klart och tydligt).

  • Lärarnas tidning är Lärarförbundets förbundstidning! Jag har hittills inte sett att tidningen publicerat något för förbundet negativt stoff.
   Varför hyckla, Mats Thorén?

   • Jovisst, Bertil, ägs Lärarnas tidning av Lärarförbundet. Men vad tidningen väljer att skriva om är upp till redaktionen, inte förbundsledningen. De har en stora informationsavdelning till sitt förfogande för att få ut sitt budskap. Sedan är det såklart så att det ingår i vårt uppdrag att bevaka frågor som rör förbundet. men hur vi gör det är upp till oss.

    Det glädjer mig att du följer Lärarnas tidning så noga att du har koll på att tidningen inte har publicerat “något för förbundet negativt stoff”. Alla skulle kanske inte hålla med om det, dock. Ett exempel: Förbundet är för en lärarlegitimation. I senaste numret har vi en stor intervju med Jonas Vlachos som ger argument mot en sådan.
    http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2011/05/17/lararlegitimation-okar-inte-statusen

  • Hade grafiken varit Creative Commons-licensierad, till exempel, hade det räckt. I detta fall gäller lagen om upphovsrätt. Det kan tyckas snålt att jag inte ger mitt medgivande, men vi föredrar att det länkas till artikeln.

 8. No problem. Jag har full respekt för din synpunkt och upphovsrätten.
  [Tabeller och grafik av det här enkla slaget tar ju för övrigt bara några få fem minuter att själv konstruera med hjälp av t ex gretl eller Stata. Framöver ska jag avsätta den tiden om jag eventuellt presenterar datamaterial från Lärarnas Tidning.]

 9. Men Mats, du förstår nog precis vad jag menar!
  Dels säger aldrig någon företrädare för något som helst yrke något negativt om de egna insatserna i enkäter, dels förstärks den här “naturliga” hållningen när facket på något sätt är inblandat. Lärarförbundet har också en historia att vara en ovanligt fackligt fack.

  • Bertil, eventuella svagheter i undersökningen kan man förstås ha synpunkter på (som de allra flesta undersökningar). Men att tidningen sköts av en redaktion och inte styrs av förbundet råder ingen tvekan.

 10. Nu hinner vi inte diskutera innebörden av begreppet “styra”, men ok.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.