Statistik och verklighet – inte alltid samma sak!

18 May, 2011 at 12:03 | Posted in Statistics & Econometrics | 1 Comment

Precis som John Maynard Keynes har jag ofta haft anledning att ventilera kritiska synpunkter på ekonomers ofta okritiska användande av statistik-ekonometriska metoder.

Kruxet är – bland mycket annat – till exempel att man nästan aldrig problematiserar eller argumenterar kring i vilken utsträckning samplet (stickprovet) man arbetar med går att generalisera till populationen det är draget ur  – och än mindre vilken denna population är. En strikt tillämpning av de statistiska modellerna förutsätter att samplet är slumpmässigt draget ur en hypotetiskt  infinit population. Och att de stokastiska variablerna är oberoende och likafördelade. Och när ser vi argument för att dessa antaganden motsvarar verkligheten i ekonomernas statistisk-ekonometriska analyser? Sällan eller aldrig! 

När jag läste matematisk statistik på 1980-talet hade jag turen att ha en lärobok som faktiskt just genomgående problematiserade och diskuterade de statistiska modellernas relation till verkligheten. Det var Gunnar Bloms klassiska Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar.

Där fick man bland annat lära sig att om modellantagandena inte var uppfyllda “behövs det stor erfarenhet och gott omdöme för att avgöra om de slutsatser som kan dras på grundval av den teoretiska modellen är praktiskt giltiga.” Och framför allt:

 [Om] kravet på slumpmässighet inte alls är uppfyllt, gör man bara skada med att använda statistisk metodik. Undersökningen kan då få ett drag av vetenskaplighet som den inte alls förtjänar.

Gunnar Bloms bok var en stor inspirationskälla för trettio år sedan. Det är den fortfarande.

1 Comment

  1. Jag håller helt med dig. Och det gäller inte bara ekonomi!
    Man har slappnat av för mycket när det gäller statistik i samhället. Tyvärr skrivs så oerhört många avhandlingar med kvalitativ metodik. Ett av skälen till detta är, gissar jag, att man skyr statistik.

    torestad.blogspot.com


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.