Låna dig rik på riktigt!

24 Apr, 2011 at 16:31 | Posted in Politics & Society | Comments Off on Låna dig rik på riktigt!

I Sverige har vi en lagstiftning som tvingar kommuner att ha bibliotek. Egentligen är det märkligt att man ska behöva lagstifta om något så självklart. Hur skulle Sverige se ut utan biblioteken?

Att medborgare läser  är en viktig grund i demokratin. Ett land utan rikligt med böcker är ett fattigt land.

Demokratin ska utvecklas, inte avvecklas. Demokratin måste få kosta. Det behövs inte färre böcker, det behövs fler. Det  behövs inte mindre folkbildning, det behövs mer.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.