Direktörsklubb i DN gör mig illamående

20 Apr, 2011 at 14:25 | Posted in Economics, Politics & Society | 3 Comments

Lärarnas tidning kan man  idag läsa att grundskole- och gymnasielärare i allmänna ämnen fått en löneökning på mellan 1 och 1,2 procent det senaste året.

Och i DN skrev ett gäng direktörer i fredags om behovet av återhållsamhet. Bra tänker man. Äntligen några av samhällets stöttepelare med etisk resning som ryter till om de skandalösa fallskärmar, bonusar och lönehöjningar direktörer – trots en ekonomisk och finansiell kris – runt om i landet fortsatt ge sig själva på senare år . Men icke sa nicke! Här är det redan lågavlönade löntagare som ska dra åt svångremmen. Direktörerna skriver: “En lärdom från 2010 som alla parter bör ta med sig är vikten av att de avtalade lönehöjningarna kommer på en nivå som på bästa sätt bidrar till återhämtningen i ekonomin och främjar sysselsättningen. Det sämsta vore om avtalsförhandlingarna kommer att präglas av en facklig revanschlusta präglad av en attityd att nu ”ska man ta ut allt som går” … En facklig huggsexa driven av revanschlystnad leder bara till höga nominella löneökningar som inte blir något värda eftersom de driver upp inflation och räntor.”

Titta på det här och fråga dig sen vem det är som borde hålla igen.

Till dessa direktörer kan jag bara säga som Fabian Månsson: Vet hut,  vet sjudubbelt hut!

3 Comments

  1. Det skjuts för lite i Sverige…

    • Jägarna har alltid sagt det ja …

  2. Jag håller med dig! Deras dubbelmoral är rent ut sagt äcklig.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.