Om kvalitet och mättnad

19 Apr, 2011 at 19:10 | Posted in Varia | 2 Comments

När jag studerade sociologi på 1970-talet var en av mina stora inspirationskällor Johan Asplunds underbara lilla klassiker “Om mättnadsprocesser” (Argos 1967). Kan inte låta bli att tänka på den när jag tar del av en diskussion som nu förs på ekonomistas “om det enda kvalitetsförbättringarna gör är att minska vår fördragsamhet med verklighetens kvarvarande imperfektioner.” Jag tror den känsla  många av oss har inför teknikutvecklingens “kvalitetsförbättringar” är inte så lite av “rulla ut röda mattan och rulla in den bakom oss”.

Asplunds funderingar kring mättnadsprocesser ger också ett intressant perspektiv. Asplund  skriver t ex: “Så länge ett mode är fräscht, hävdar man sig på det hela taget bäst genom att ansluta sig till det. Först när det undergått en mättnadsprocess lönar det sig att träda fram med ett nytt program … Beatles förlorade i vissa grupper sin popularitet på just det sätt som all härlighet i regel förgår: genom mättnadsprocesser … [F]orskarleda är samma fenomen som mättnadsprocesser – hos råttor … [D]en extremt specialiserade vetenskapsmannen har endast en verksamhetsform, och mättnadsprocessen bör sålunda bli snabb. Han har också försatt sig i en situation, där han inte kan alternera sitt beteende … Ett samhälle utan mättnadsprocesser vore ett öde land, stelnat i en evig förnöjelse med sakernas nuvarande tillstånd. Det vore ett tusenårsrike.”

Inte minst lärde mig Asplund hur nödvändig tidsdimensionen borde vara i ekonomisk teori. Det finns inga tidsoberoende preferenser!

2 Comments

 1. Mättnadsprocesser är förvisso ett intressant forskningsområde. Men frågan är om mättnadsprocessens avfärdande av det invanda är enbart gott. Kan hjortron rent kvalitetsmässigt bli sämre bara för att man har gott om dem? Eller en Dom Perignon från -36?
  Att sakers teoretiska värde förgås pga samhällets tendens att vilja ha nytt(mättnadsprocess) är en annan femma, men hur ser egentligen den verkliga verkligheten ut?
  Har inte rent dricksvatten en sk objektiv kvalitet?
  Eller ren luft?
  Brist på krig, en objektiv kvalitet för den enskilde, icke maktutövande, individen?
  Finns kanske svaren att hitta i människans tillkortakommanden?

  • Tror nog mer det handlar om fysiologi när det gäller näringsintag. Vad avser psykologisk mättnad undrar jag om det inte är en kombination av nedärvd “nyhetinstinkt” och påhejad reklaminducerad otillfredställdhet. För någon med min inställning – “nostalgin var bättre förr” – blir det självklart att motarbeta åtminstone den senare formen av mättnad.


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.