Det evidensbaserade utvärderingsmonstret i svensk skola

12 Apr, 2011 at 13:22 | Posted in Education & School | Comments Off on Det evidensbaserade utvärderingsmonstret i svensk skola

Det går ett monster fram över det svenska utbildningssystemet – utvärderingsmonstret. Med ökad betoning av resultatstyrning följer en strid ström av krav på att redovisa kvalitet och resultat. För att mätta makthavarnas hunger efter utvärderingsinformation tvingas skolan avsätta mer och mer resurser och tid för denna verksamhet. I stället för att lita på lärares professionella kompetens kräver den nya väckelserörelsens proselyter att vi ska kunna visa upp evidensbaserade framgångsrecept. Portfolios, utvecklingsplaner, kvalitetsredovisning, obligatoriska kursvärderingar m m tar numera upp en stor del av lärares och skoladministratörers arbetstid. Detta är djupt problematiskt. Dels därför att utvärderingshysterin i många avseenden är direkt kontrafinal – den motverkar sitt eget kvalitet- och effektivitetssyfte. Och dels därför att det realiter inte finns någon evidensteori som kan åberopas när vi delibererar om hur våra utbildningssystem och policy bör se ut. De studier och teoriansatser som anförs saknar trovärdiga broslagningsprinciper från evidens till konklusion och är ofta så allmänt hållna att de helt saknar möjlighet att ge detaljerade anvisningar för hur vi ska uppnå framgång och excellens. Svensk skola hade tjänat på om dess huvudsakliga verksamhetsföreträdare främst ägnade sig åt kärnverksamheten att hjälpa unga människor lära sig saker och inte åt evidensbaserade utvärderingar med tvivelaktigt värde.

Som vetenskapsteoretikern Nancy Cartwrigth skriver (“Evidence-based policy: Where is our theory of evidence?”, Journal of Children’s Services, June 2010): “We need to develop a practicable theory of evidence, a theory  that will work for evidence-based policy. But it had better be a good theory, one that is both sound and usable.”

Blog at WordPress.com.
Entries and Comments feeds.