Skolans misslyckande

9 Apr, 2011 at 20:21 | Posted in Education & School | 1 Comment


ekonomistas lade Jonas Vlachos igår ut det här intressanta diagrammet.
Självklart kan det inte uppfattas som annat än ett kapitalt misslyckande om en skola med kompensatoriska aspirationer uppvisar detta mönster, där föräldrarnas utbildningsbakgrund får allt större genomslag ju äldre eleven blir. Som alltid är de bakomliggande kausala faktorerna det mest intressanta, så här finns en iögonfallande startpunkt på en intressant forskningsuppgift!

1 Comment

  1. […] skolsegregationens effekter på studieresultaten i svensk skola (själv har jag skrivit om det bl a här). Läs […]


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.