Lärarlöner och studieresultat

30 Mar, 2011 at 12:40 | Posted in Economics | 1 Comment


Källa:OECD

1 Comment

  1. […] OECD har vågat sig på det mest omöjliga. Man har mätt lärarlönerna i förhållande till elevresultaten (https://larspsyll.wordpress.com/2011/03/30/lararloner-och-studieresultat/). […]


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.