Min nya doktrinhistoriebok!

23 Mar, 2011 at 17:43 | Posted in Economics | 2 Comments

På engelska föreligger flera bra och välskrivna arbeten om de ekonomiska teoriernas historia. Problemet med dessa är att de i mycket liten utsträckning kunnat följa och redogöra för de svenska bidragen till den ekonomiska vetenskapens utveckling. För en svensk läsare är det av intresse att känna till något om ekonomiämnets utveckling inte bara internationellt utan även i Sverige. Sverige har flitigt bidragit till den ekonomiska teoriutvecklingen och producerat många stora och framstående ekonomer – Chydenius, Wicksell, Cassel, Myrdal och Åkerman – för att nu bara nämna några av de mer namnkunniga. Den här boken ger både den internationella och nationella bilden av idéutvecklingen.

Vill du se det tjusiga omslaget till boken kan du kika här: ny bok .

2 Comments

  1. Den får jag sätta upp på inköpslistan!

    • Låter trevligt. Boken kommer ut i april!


Sorry, the comment form is closed at this time.

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.