DOWNLOADABLE PUBLICATIONS

2014
Piketty and the limits of marginal productivity theory
Econometric forecasting — a retrospective assessment
On the use and misuse of theories and models in economics
Micro versus Macro

2013
Capturing causality in economics and the limits of statistical inference
Economics textbooks – anomalies and transmogrification of truth 
Economic theory — a critical realist perspective

2012
Rational expectations – a fallacious foundation for macroeconomics in a non-ergodic world
Non-ergodic economics, expected utility and the Kelly criterion
Knut Wicksell and the origins of Modern Monetary Theory
Keynes’s critique of econometrics
Dutch books, money pumps and Bayesianism
Econometric models and imaginary populations
On the poverty of the neoclassical “representative actor”
Randomization, experiments and claims of causality in economics
The rational expectations hypothesis
Probabilistic econometrics – science without foundations
Explanations in economics and other social sciences – some methodological remarks
Höjer verkligen friskolorna elevernas kunskapsnivå?
Skolan ska vara en frizon från normativ mångkulturalism
Vad för slags experiment bör ekonomer syssla med?

2011
Amartya Sen on neo-liberalism
Robert Lucas, rational expectations, and the understanding of business cycles
When the model is the message – modern neoclassical economics
Modern probabilistic econometrics and Haavelmo – a critical-realist critique
Skrota Nobelpriset i ekonomi
Skolan som god annorlundahet
Vad är nyliberalism?
Bayesianism – en vetenskapsteoretisk återvändsgränd

2010
What is (wrong with) economic theory?
EMU-projektet kan gå omkull
Bra att EU:s högerledare förstått att Tobinskatten fungerar
Regeringens proposition om ny lärarutbildning löser inte de grundläggande problemen

2009
Negativ ränta? Ja, varför inte?
Johan Norberg för oss inte en millimeter framåt i förståelsen av krisen
Gretlmanual (kort intro till statistik- och ekonometriprogrammet Gretl för nationella forskarskolan i historia)

2008
Finanskrisens anatomi – ett postkeynesianskt perspektiv
Den irrationella marknaden (recension av Robert Shillers The Subprime Solution) 
Kunskap och tillväxtens mysterium

2007
Makroekonomisk metodologi

Create a free website or blog at WordPress.com. | The Pool Theme.
Entries and comments feeds.