Normativ multikulturalism

29 July, 2014 at 23:03 | Posted in Politics & Society | 3 Comments

Häromdagen lyssnade jag till en manlig journalist som satt i en panel och var mycket upprörd över att invandrare utpekades som kvinnoförtryckare bara för att en del av dem misshandlade sina kvinnor och tvingade dem att bära slöja och hålla sig inomhus. Att skriva om sånt i tidningar var rasistiskt och vi skulle inte inbilla oss att vi var så bra på jämställdhet i Sverige heller! Det finns fortfarande löneskillnader här, så det så! Och förresten är det en kulturfråga!

jeff

I panelen satt ett antal invandrarkvinnor som blev så arga att de nästan fick blodstörtning. Det är skillnad på svenska löneorättvisor och faraonisk omskärelse, hot och “hedersmord”. “Ska vi hålla tyst om vad som händer bara för att inte fläcka våra Mäns rykte?” sa de. “Och om invandrare skulle börja slakta svenska män för ärans skull, vore det då fortfarande en “kulturfråga”?

Katarina Mazetti, Mazettis blandning (2001)

Jag har full förståelse för dessa kvinnors upprördhet.

Vad frågan i grund och botten handlar om är huruvida vi som medborgare i ett modernt demokratiskt samhälle ska tolerera de intoleranta.

Människor i vårt land som kommer från länder eller tillhör grupperingar av olika slag – vars fränder och trosbröder kanske sitter vid makten och styr med brutal intolerans – måste självklart omfattas av vår tolerans. Men lika självklart är att denna tolerans bara gäller så länge intoleransen inte tillämpas i vårt samhälle.

Kultur, identitet, etnicitet, genus, religiositet får aldrig accepteras som grund för intolerans i politiska och medborgerliga hänseenden. I ett modernt demokratiskt samhälle måste människor som tillhör dessa olika grupper kunna räkna med att samhället också skyddar dem mot intoleransens övergrepp. Alla medborgare måste ha friheten och rätten att också ifrågasätta och lämna den egna gruppen. Mot dem som inte accepterar den toleransen måste vi vara intoleranta.

I Sverige har vi länge okritiskt omhuldat en ospecificerad och odefinierad mångkulturalism. Om vi med mångkulturalism menar att det i vårt samhälle finns flera olika kulturer ställer detta inte till med problem. Då är vi alla mångkulturalister.

Men om vi med mångkulturalism menar att det med kulturell tillhörighet och identitet också kommer specifika moraliska, etiska och politiska rättigheter och skyldigheter, talar vi om något helt annat. Då talar vi om normativ mångkulturalism. Och att acceptera normativ mångkulturalism, innebär också att tolerera oacceptabel intolerans, eftersom den normativa mångkulturalismen innebär att specifika kulturella gruppers rättigheter kan komma att ges högre dignitet än samhällsmedborgarens allmänmänskliga rättigheter – och därigenom indirekt bli till försvar för dessa gruppers (eventuella) intolerans. I ett normativt mångkulturalistiskt samhälle kan institutioner och regelverk användas för att inskränka människors frihet utifrån oacceptabla och intoleranta kulturella värderingar.

Den normativa mångkulturalismen innebär precis som främlingsfientlighet och rasism att individer på ett oacceptabelt sätt reduceras till att vara passiva medlemmar av kultur- eller identitetsbärande grupper. Men tolerans innebär inte att vi måste ha en värderelativistisk inställning till identitet och kultur. De som i vårt samhälle i handling visar att de inte respekterar andra människors rättigheter, kan inte räkna med att vi ska vara toleranta mot dem. De som med våld vill tvinga andra människor att underordna sig en speciell grupps religion, ideologi eller ”kultur” är själva ansvariga för den intolerans de måste bemötas med.

Om vi ska värna om det moderna demokratiska samhällets landvinningar måste samhället vara intolerant mot den intoleranta normativa mångkulturalismen. Och då kan inte samhället själv omhulda en normativ mångkulturalism. I ett modernt demokratiskt samhälle måste rule of law gälla – och gälla alla!

Mot dem som i vårt samhälle vill tvinga andra att leva efter deras egna religiösa, kulturella eller ideologiska trosföreställningar och tabun, ska samhället vara intolerant. Mot dem som vill tvinga samhället att anpassa lagar och regler till den egna religionens, kulturens eller gruppens tolkningar, ska samhället vara intolerant. Mot dem som i handling är intoleranta ska vi inte vara toleranta.

Riksbankens oberoende — nyliberalismens heliga ko

3 July, 2014 at 14:21 | Posted in Economics, Politics & Society | Leave a comment

Det finns något mycket roande över den svenska Riksbankens oberoende. Något absurt, som en teater utan berättelse, en lek med teaterkonsten verktyg, en fantastisk uppvisning utan annan mening än att visa hur bra man kan spela. Fast i Riksbankens fall handlar det om siffror, kalkyler och ”beräkningar”. Det senare är ett ekonomiskt ord för gissning. ”Vi tror det kanske kan vara såhär,” säger man inte. Utan ”Riksbanken har gjort följande beräkning” …

f8bdbfc0-7dc1-4a58-ab43-9187b6c968c3Riksbanken är ett expertstyre som styrs odemokra-tiskt av tillsatta ekonomer och vars beslut är allt annat än oviktiga för ett land. Riksbanken står helt enkelt ovanför demokratin trots att det är vi som äger den … I en liten krets beslutande ekonomer ska man tala utifrån ”beräkningar” och expertens kunnande. Som om samhällets ekonomi var en fråga om kalkylatorernas dans.

Många inom politiken irriterar sig på detta oberoende. Men alla accepterar det. Det är nämligen en av grundbultarna inom nyliberalismen, oberoende riksbanker är nödvändiga för att den nyliberala ekonomin ska fungera som tänkt. Det här är teorin. Politiker är svaga. De tar hänsyn till människor vilja och krav. Politiker kan styras av väljarnas önskemål … I teoriboken betyder det att priserna kommer att stiga. Vi får inflation …

Därför behövs det ”experter”, en oberoende riksbank som har makt att höja räntan så att ekonomin bromsas, arbetslösheten ökar och vinsterna skyddas … Idén bakom oberoendet för Riksbanken är att politiker kommer att lockas bryta med de nyliberala reglerna om Riksbanken styrs demokratiskt. Om räntesänkning blir en riksdagsdebatt och sen ett regeringsbeslut och så något Riksbanken bara utför. Det här är viktigt att förstå, därför att även kritiker som Lars EO Svensson har samma grundläggande ekonomiska teori bakom hur räntor ska användas. Det han vill åstadkomma är nämligen lägre löneökningar …

Det här är en sjuk syn på ekonomi. Dessa ekonomers modellarbete är lika verklighetsfrämmande som gamla tiders planekonomiska modellekonomers lek med människors behov och produktionens plan. Men för nyliberalismen behövs denna teknokratiska ekonomkårs makt. Riksbankens oberoende är helig även om Riksbanken gör fel.

Ekonomi är nämligen i grunden politik. Bara politik. Det är ett val om vilken fördelning vi ska ha i ett samhälle mellan vinst och lön, skatt och omfördelning, jämlikhet och förmögenhet. Ett demokratiskt val. Och just de orden är det som nyliberal ekonomi i fruktar mest.

Johan Ehrenberg

(h/t Jan Milch)

Phil Mirowski on neoliberalism

27 June, 2014 at 08:23 | Posted in Economics, Politics & Society | 2 Comments

 

(h/t Jan Milch)

Inequality in the UK

5 June, 2014 at 17:06 | Posted in Economics, Politics & Society | Leave a comment

 

Naked Capitalism

16 May, 2014 at 09:51 | Posted in Economics, Politics & Society | 7 Comments

Partiledardebatt i SVT

4 May, 2014 at 20:57 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

elite-daily-sleeping-student

Added: Som bloggarbjörn påpekar har Yngve Gamlin förtjänstfullt sammanställt höjdpunkterna för oss …

Och veckans dumstrut går till — Tove Lifvendahl

4 May, 2014 at 09:04 | Posted in Economics, Politics & Society | 4 Comments

dumstrut

Nej, problemet är inte Sveriges 136 miljardärer. 85 procent av dem har blivit förmögna genom att de och tidigare släktingar grundat företag som har skapat enorma värden för vårt land. Det verkligt problematiska är att deras omgivning slentrianmässigt använder dem som politiska slagträn istället för att nyfiket och välkomnande efterfråga deras ytterligare potential som samhällsutvecklare.

Tove Lifvendahl/SvD

Och detta grodors plums och ankors plask ska man behöva läsa år 2014. Herre du milde! Man tager sig för pannan. Redaktör Lifvendahl verkar ha varit både blind och döv för den diskussion som förts i den stora världen utanför Sundbyberg de senaste åren om de ökade inkomst-och förmögenhetsklyftornas verkningar.

Joseph Stiglitz – nobelpristagare i ekonomi år 2001 – har i Vanity Fair en mycket läsvärd artikel om vad de ständigt ökande inkomst- och förmögenhetsklyftorna gör med samhället. Han skriver:

Some people look at income inequality and shrug their shoulders. So what if this person gains and that person loses? What matters, they argue, is not how the pie is divided but the size of the pie. That argument is fundamentally wrong. An economy in which most citizens are doing worse year after year—an economy like America’s—is not likely to do well over the long haul … Perhaps most important, a modern economy requires “collective action”—it needs government to invest in infrastructure, education, and technology … The more divided a society becomes in terms of wealth, the more reluctant the wealthy become to spend money on common needs … America’s inequality distorts our society in every conceivable way. There is, for one thing, a well-documented lifestyle effect—people outside the top 1 percent increasingly live beyond their means. Trickle-down economics may be a chimera, but trickle-down behaviorism is very real … Of all the costs imposed on our society by the top 1 percent, perhaps the greatest is this: the erosion of our sense of identity, in which fair play, equality of opportunity, and a sense of community are so important.

Tyvärr ser vi samma utvecklingsmönster även i Sverige:

Källa:SCB

Frågan är om inte effekterna även här är lika brutala. Ett samhälle där ojämlikhet och inkomst- och förmögenhetsklyftor ständigt ökar imploderar. Kittet som håller samman oss eroderar och kvar finns till sist bara girighet och människor doppade i egoismens iskalla vatten. Så istället för imbecilla ledarkommentarer i SvD — låt oss gemensamt arbeta för att på allvar sätta stopp för denna vår tids kanske värsta Juggernaut!

Captain of my soul

1 May, 2014 at 19:28 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

Invictus

A great poem — and it helped one of the greatest men that has walked this earth keep hope alive during twenty-seven years in prison.

Long live his unconquerable soul.

Flytta inte mer makt till Bryssel

30 April, 2014 at 14:02 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

2733

Yours truly har idag, tillsammans med några andra medlemmar i Junilistans förtroenderåd, en artikel i Aftonbladet där vi argumenterar mot att allt mer av den politiska makten flyttas över till EU-institutioner utan egentlig demokratisk förankring i de europeiska folken.

The 1% that matters

24 April, 2014 at 09:55 | Posted in Politics & Society | 3 Comments

 
tumblr_n4gmrxkql01rncbh7o2_1280

(h/t David Ruccio)

Next Page »

Create a free website or blog at WordPress.com. | The Pool Theme.
Entries and comments feeds.