Därför har den svenska järnvägen havererat

15 April, 2014 at 13:45 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

urNu krävs det en kriskommission för att rädda de svenska järnvägarna och den svenska tågtrafiken, skriver yours truly och fem andra experter i Dagens Samhälle.

Alliansregeringens ännu större misslyckande

22 March, 2014 at 17:22 | Posted in Economics, Politics & Society | Leave a comment

ungdomsarblhet SWEDEN 2014 (1)

Alliansregeringens stora misslyckande

21 March, 2014 at 17:27 | Posted in Economics, Politics & Society | Leave a comment

 
as

Trickle-up economics

18 March, 2014 at 16:09 | Posted in Economics, Politics & Society | 2 Comments

1aquote-trickle-down-fraud

Inequality continues to grow all over the world — so don’t even for a second think that this is only an American problem!

In case you think — like e. g. Paul Krugman — that it’s different in my own country — Sweden — you should take a look at some new data from Statistics Sweden and this (Swedish) video.

The Gini coefficient is a measure of inequality (where a higher number signifies greater inequality) and for Sweden we have this for the disposable income distribution:
SwedenGini1980to2011            Source: Statistics Sweden and own calculations

What we see happen in the US and Sweden is deeply disturbing. The rising inequality is outrageous – not the least since it has to a large extent to do with income and wealth increasingly being concentrated in the hands of a very small and privileged elite.

Societies where we allow the inequality of incomes and wealth to increase without bounds, sooner or later implode. The cement that keeps us together erodes and in the end we are only left with people dipped in the ice cold water of egoism and greed. It’s high time to put an end to this the worst Juggernaut of our time!

Libertarian magic dust

18 March, 2014 at 13:00 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

 

Inför moratorium för nedläggelser av järnvägar

11 March, 2014 at 09:54 | Posted in Politics & Society | 2 Comments

järnvägInför ett moratorium för arbetet med banned-läggningar och satsa också på regionala banor för att motverka den ökande regionala obalansen. De flesta politiska par­tier säger att man vill minska de miljö- och klimatfarliga bilavgaserna och att företagsamhet ska kunna växa i hela landet. Näringslivet efterlyser olika transportalternativ för att kunna välja de mest ekonomiska och miljö- och klimatvänliga och då är järnvägen en viktig del.

Miljörörelsen har i decennier efterlyst en upprustad järnvägstrafik inklusive en samordning av information, biljettpriser och tidtabeller. Det har emellertid blivit precis tvärtom.

Många åker tåg och de har liksom näringslivet i decennier noterat vanskötseln av järnvägen. Nu planeras nya bannedläggningar och försämrad tågtrafik. Trafikverket arbetar för ökad vägtrafik med inte minst fler tunga transporter på ­vägarna och hindrar utveckling av järnvägen genom bland annat nya bannedläggningar.

Trafikverket beslutade 18 februari att upphöra med banunderhåll och alltså fortsätta nedläggningsprocessen för åtta banor …

På 1860-talet stod staten för en framsynt järnvägspolitik och ledande politiker insåg värdet av långsiktiga investeringar. Nu tycks det vara precis tvärtom. En ny politisk medvetenhet krävs och då gäller det att först besluta om moratorium för ­ytterligare bannedläggningar. Gör det och gör det nu!

Hans Albin Larsson   Lars Pålsson Syll   Jan Du Rietz   Göran Sandström

Whatever happened to the Swedish model?

4 March, 2014 at 16:48 | Posted in Politics & Society | 4 Comments

gini sweden 1980to2012
Source: Statistics Sweden (2014-02-20) and own calculations

Fattiga ännu fattigare

4 March, 2014 at 15:15 | Posted in Economics, Politics & Society | Leave a comment

101206_BARNSVT har låtit Markus Jäntti, professor i ekonomi vid Institutet för social forskning på Stockholms Universitet, analysera Statistiska Central-byråns inkomst-fördelningsundersökning.

– På lång sikt har inkomstskillnaderna ökat ganska markant i Sverige. Både taget som ett genomsnitt över hela befolkningen men också om man tittar på enskilda grupper. Den procentuella inkomstutvecklingen har varit väldigt mycket högre i toppen av fördelningen än i botten sedan i början av 90-talet, säger Markus Jäntti …

Dessutom visar siffrorna att den tiondel som har lägst inkomster sett sina inkomster öka i genomsnitt med bara drygt en procent per år sedan 1991. Den inkomstgrupp som tjänar mest har sett sina inkomster öka med närmare 3,5 procent per år …

Enligt SCB har den så kallade Ginikoefficienten som mäter inkomstskillnader ökat kraftigt över tid i Sverige …

– Den grupp som ser ut att under en längre period klarat sig sämst är ensamförsörjande, framför allt mammor men även pappor. Den andel som har väldigt låga inkomster har tredubblats under de senaste tio – tolv åren, säger Markus Jäntti.

SVT

Solow lectures Mankiw on the one percent

1 March, 2014 at 15:31 | Posted in Economics, Politics & Society | Leave a comment

4703325Who could be against allowing people their ‘just deserts?’ But there is that matter of what is ‘just.’ Most serious ethical thinkers distinguish between deservingness and happenstance. Deservingness has to be rigorously earned. You do not ‘deserve’ that part of your income that comes from your parents’ wealth or connections or, for that matter, their DNA. You may be born just plain gorgeous or smart or tall, and those characteristics add to the market value of your marginal product, but not to your deserts. It may be impractical to separate effort from happenstance numerically, but that is no reason to confound them, especially when you are thinking about taxation and redistribution. That is why we want to temper the wind to the shorn lamb, and let it blow on the sable coat.

Robert Solow Journal of Economic Perspectives 1/2014

28 February 1986 — a date which will live in infamy

28 February, 2014 at 09:06 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

Olof Palme. Born 30 January 1927. Murdered 28 February 1986.
 

Next Page »

Blog at WordPress.com. | The Pool Theme.
Entries and comments feeds.