Rotten Apple

19 December, 2014 at 08:40 | Posted in Politics & Society | 4 Comments

The BBC launched an investigation into a Pegatron plant that Apple uses to manufacturer its products in China, and found poor treatment of workers, after Apple has stated several times that it’s cleaned up its act.

The British media giant found standards on workers’ hours, ID cards, dormitories, work meetings and juvenile workers were being breached at the Pegatron factories. It even recorded workers falling asleep on the production line after a 12-hour shift.

bbc

BBC plans to air its investigation on its BBC Panorama program, on December 18 at 21:00 GMT. Apple responded to the claims, saying: “We are aware of no other company doing as much as Apple to ensure fair and safe working conditions. We work with suppliers to address shortfalls, and we see continuous and significant improvement, but we know our work is never done.”

The BBC used undercover reporters to find issues within the supply chain. One reporter found the longest shift worked to be 16 hours, and at the end just wanted to sleep – not even wanting to get up and eat. Another worker had to work 18 days in a row without a day off, even with requests for days of rest.

BBC

Austerity kills

18 December, 2014 at 10:19 | Posted in Economics, Politics & Society | 2 Comments

The correlation between unemployment and suicide has been observed since the 19th century. People looking for work are about twice as likely to end their lives as those who have jobs.

In the United States, the suicide rate, which had slowly risen since 2000, jumped during and after the 2007-9 recession. In a new book, we estimate that 4,750 “excess” suicides — that is, deaths above what pre-existing trends would predict — occurred from 2007 to 2010. Rates of such suicides were significantly greater in the states that experienced the greatest job losses. Deaths from suicide overtook deaths from car crashes in 2009.

passport_The-Body-Economic-Why-Austerity-Kills-154521-ff93369df63aab983003If suicides were an unavoidable consequence of economic downturns, this would just be another story about the human toll of the Great Recession. But it isn’t so. Countries that slashed health and social protection budgets, like Greece, Italy and Spain, have seen starkly worse health outcomes than nations like Germany, Iceland and Sweden, which maintained their social safety nets and opted for stimulus over austerity. (Germany preaches the virtues of austerity — for others.) …

Our research suggests that investing $1 in public health programs can yield as much as $3 in economic growth. Public health investment not only saves lives in a recession, but can help spur economic recovery. These findings suggest that three principles should guide responses to economic crises.

First, do no harm: if austerity were tested like a medication in a clinical trial, it would have been stopped long ago, given its deadly side effects. Each nation should establish a nonpartisan, independent Office of Health Responsibility, staffed by epidemiologists and economists, to evaluate the health effects of fiscal and monetary policies.

Second, treat joblessness like the pandemic it is. Unemployment is a leading cause of depression, anxiety, alcoholism and suicidal thinking. Politicians in Finland and Sweden helped prevent depression and suicides during recessions by investing in “active labor-market programs” that targeted the newly unemployed and helped them find jobs quickly, with net economic benefits.

Finally, expand investments in public health when times are bad. The cliché that an ounce of prevention is worth a pound of cure happens to be true. It is far more expensive to control an epidemic than to prevent one. New York City spent $1 billion in the mid-1990s to control an outbreak of drug-resistant tuberculosis. The drug-resistant strain resulted from the city’s failure to ensure that low-income tuberculosis patients completed their regimen of inexpensive generic medications.

One need not be an economic ideologue — we certainly aren’t — to recognize that the price of austerity can be calculated in human lives. We are not exonerating poor policy decisions of the past or calling for universal debt forgiveness. It’s up to policy makers in America and Europe to figure out the right mix of fiscal and monetary policy. What we have found is that austerity — severe, immediate, indiscriminate cuts to social and health spending — is not only self-defeating, but fatal.

David Stuckler & Sanjay Basu

Edward Snowden Right Livelihood Award

6 December, 2014 at 09:36 | Posted in Politics & Society | Leave a comment

 

Bobubblan och hushållens skulder

2 December, 2014 at 10:15 | Posted in Economics, Politics & Society | Leave a comment

Visst stämmer det att flera studier som har undersökt hur länders aggregerade skuldkvoter hänger samman med makroekonomiska eller finansiella kriser har haft lättare att se ett tydligt samband med skuldkvotens tillväxttakt än med dess nivå (ett undantag är min egen studie). Man ska dock inte dra alltför stora växlar av det uteblivna sambandet när datatillgången är starkt begränsad. Vilken nivå som, eventuellt, är riskabel kan variera mellan länder och över tiden. Eftersom sådan variation är svår att fånga i datamaterialet kan det i empiriska studier vara lämpligt att använda krediternas tillväxttakt som förklaringsvariabel …

housing-bubble4Dessutom finns det flera internationella studier baserade på detaljerade hushållsdata som tyder på att hushåll med stora skulder (ofta i förhållande till bostadens värde) reagerade genom att dra ner konsumtionen kraftigt under finanskrisen, trots att deras betalningsförmåga inte var hotad. Det är precis sådana risker med hög skuldsättning som Riksbanken lyfter fram i sin analys, och med ungefär samma litteraturreferenser som Finansinspektionen.

Nu har det blivit mycket fokus på om det är nivån eller tillväxten i skulder som spelar roll. Det är egentligen olyckligt eftersom Riksbankens analys inte baseras enbart på skuldkvotens nivå. Även vi på Riksbanken ser en snabb kredittillväxt som en riskfaktor, och även vi har noterat att hushållens skuldkvot har ökat långsammare sedan 2010. Men vi ser nu tecken på att skulderna återigen börjar växa betydligt snabbare än inkomsterna. Enligt vår senaste prognos, där vi inte har tagit hänsyn till Finansinspektionens amorteringsförslag, skulle skuldkvoten växa med 12 procentenheter under de kommande tre åren. Jag ser därför inspektionens amorteringsförslag som en lämplig åtgärd för att bromsa en fortsatt skulduppbyggnad.

Vice riksbankschef Martin Flodén

Laissez-faire — Laissez-fire

26 November, 2014 at 13:46 | Posted in Politics & Society | 1 Comment

 

Neoliberal privatization — what a great idea …

Konjunkturinstitutet på hal is

21 November, 2014 at 12:45 | Posted in Economics, Politics & Society | Leave a comment

Som yours truly skrivit om flera gånger under de senaste veckorna (här, här och här) är det vetenskapliga underlaget för beräkningar av den så kallade “jämviktsarbetslösheten” minst sagt bräckligt. Kanske vore det något också för Konjunkturinstitutet att reflektera över …

Inflationen skulle dra iväg om arbetslösheten sjönk ner mot sex procent. Det hävdar statliga Konjunkturinstitutet i sina årliga Lönebildningsrapport, som anger att ”jämviktsarbetslösheten” i år uppgår till hela 6,9 procent. Men precisionen är skenbar, för det är givetvis så att det inte går att mäta, och därmed veta, vilken lägsta nivå på arbetslösheten som är förenlig med en stabil prisutveckling. KI:s bedömning är inget annat än en ren gissning, som man resonerat sig fram till.

DocHdl1tmpTargetI rapportens resonemang hävdas att svaga fackföreningar, dåliga villkor i a-kassan och usla lägstalöner medför en lägre så kallad ”jämviktsarbetslöshet”. Påståenden som framstår som minst sagt mystiska sett till institutets egen bedömning av den omätbara storhetens historiska utveckling. På 80-talet var facken starkare än i dag och den som blev arbetslös fick en a-kasseersättning som motsvarade mellan 80 och 90 procent av den tidigare lönen. Samtidigt låg ”jämviktsarbetslösheten”, enligt KI, på en nivå som motsvarar ungefär hälften av dagens.

Något som också väcker frågetecken kring bedömningen av förra regeringens inverkan på den långsiktiga hållbara arbetslösheten. Enligt Konjunkturinstitutet leder finansminister Borgs reformer till att arbetslösheten långsiktigt kan minska med 1,2 procentenheter. En nedgång som framförallt baseras på att lägre ersättningar antas få folk att vara mer energiska och mindre kräsna i sitt jobbsökande. Samtidigt talar mycket för att utvecklingen gått åt andra hållet. Gapet mellan yrkes- och utbildningskvalifikationerna som efterfrågas och de som erbjuds växer. Dessutom har många av dem som sökt sig ut på arbetsmarknaden inte rustats för inträdet. Men institutet försöker sig inte på att sätta siffror på effekterna av arbetsmarknadspolitikens brister.

Mellan raderna och diagrammen framkommer dock att det som verkligen driver ”jämviktsarbetslösheten” är den faktiska arbetslösheten. När risken att bli arbetslös stiger följer jämviktskurvan med. Den enda nedgångsfasen uppträder under en period då risken att förlora jobbet faktiskt minskade. På senare år har arbetslöshetsrisken legat på historiskt höga nivåer, vilket delvis är framdrivet av en högre andel tidsbegränsade anställningar.

Nyttan av att offentliga instanser som Konjunkturinstitutet, Riksbanken och Finansdepartementet ägnar mycken möda och stort besvär åt beräkningsövningar om ”jämviktsarbetslösheten” kan minst sagt ifrågasättas. Risken är uppenbar att behovet av stimulanser underskattas. Det kanske vore mer fruktbart att ta itu med att få ner den faktiska arbetslösheten, vilket ju inte bara är det som betyder mest för folk i verkligheten, utan även för omätbara storheter i modellernas värld.

Anders Eld

Har Riksbanken bäddat för en deflationskris?

17 November, 2014 at 14:19 | Posted in Economics, Politics & Society | Leave a comment

 

A-kassan och arbetslösheten

17 November, 2014 at 12:58 | Posted in Economics, Politics & Society | Leave a comment

Arbetslöshetsförsäkringen har urholkats under en lång följd av år. Knappt var tionde heltidsarbetande har idag rätt till 80 procent av sin inkomst i a-kasseersättning …

A-kassaMen trots det uppenbara behovet av att åtgärda bristerna i försäkringen händer inget. En anledning tycks vara att regeringen har byggt sin version av arbetslinjen på ekonomiska teorier om att ekonomisk press på arbetslösa är en viktig del i jobbskapandet, att det måste löna sig bättre att arbeta eller omvänt, kosta mer att vara arbetslös …

Men hur väl håller dessa påståenden för en kritisk granskning?

Jag har inte lyckats hitta en enda vetenskaplig studie – från något land eller tidsperiod – som visar att en försämring av ersättnings-graden leder både till en uppgång i arbetskraftsdeltagandet och till en ännu större uppgång i sysselsättningen, så att arbetslösheten samtidigt faller … Mycket tyder på att det helt enkelt inte finns några sådana samband. Korrelationen mellan ersättningsgraden och arbetslösheten är i stort sett noll. Korrelationen mellan ersättningsgraden och sysselsättningsgraden (liksom arbetskrafts-deltagandet) är signifikant, men positiv, tvärtemot de teorier som regeringen och finansdepartementet utgår ifrån …

Med något enstaka undantag har estimerade löneekvationer inte lyckats belägga någon signifikant positiv effekt av arbetslöshetsersättningen på lönenivån.

Göran Zettergren

Keynes and the New Deal

15 November, 2014 at 11:50 | Posted in Economics, Politics & Society | 1 Comment

 

Fall of the Berlin Wall

8 November, 2014 at 20:51 | Posted in Politics & Society | Leave a comment
Next Page »

Create a free website or blog at WordPress.com. | The Pool Theme.
Entries and comments feeds.