En klar majoritet vill återförstatliga skolan

9 December, 2013 at 08:34 | Posted in Education & School | 3 Comments

grafik1_1110324d

Den senaste PISA-undersökningen, som kom förra veckan, visar att svenska 15-åringars resultat rasat i matematik, naturvetenskap och läsning.

Och i en färsk SIFO-undersökning visar det sig att 6 av 10 svenskar tycker att ansvaret för grund- och gymnasieskolan ska återföras till staten. Och — kanske intressantast av allt – ALLA riksdagspartiers väljare är för ett återförstatligande.

Enligt Saco:s livslöneberäkningar av hur olika utbildningsval lönar sig sett över hela livet, visar det sig att det är en ren förlustaffär att utbilda sig till lärare. För samtliga lärarutbildningar gäller att de ger en negativ avkastning – de har alltså sämre livslön än de som börjar jobba direkt efter gymnasiet istället för att skaffa sig en högskoleexamen.

Allra sämst löneutveckling har lärare i grundskolans tidigare år. När de går i pension har de tjänat nästan tio procent mindre än klasskamraterna som började arbeta direkt efter gymnasiestudierna.

Höjda lärarlöner är inte en tillräcklig förutsättning för att vi åter ska få en svensk skola av världsklass. Men det är en nödvändig förutsättning! Omfattande skolforskning har övertygande visat att det kommunala huvudmannaskapet är en av de viktigaste orsakerna bakom lärarlönernas och den svenska skolans kräftgång de senaste decennierna.

De politisk partierna måste droppa sina ideologiska skygglappar och inse att en och annan helig ko måste slaktas om vi ska få rätt på svensk skola. Folkpartiet insåg redan för nästan tio år sedan att när skolfakta sparkar så får man vara så god att ändra kurs – även om det eventuellt skulle stå i strid med ideologin. När ska övriga allianspartier och socialdemokratin våga ta det steget? Ska vi verkligen behöva vänta tills nästa PISA undersökning åter igen pekar på svensk skolas katastrofala utförsåkning?

Jag har sagt det förr — och jag säger det igen: kommunaliseringen av skolan är den största floppen någonsin i svensk utbildningspolitisk historia. Men misstag går att rätta till. Som den store engelske nationalekonomen John Maynard Keynes brukade säga: “When I’m wrong, I change my mind.”

Återförstatliga svensk skola!

About these ads

3 Comments »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

 1. Men bara för att en reform gått åt helvete och de flesta väljare tycker illa om den lär den inte rivas upp. Det finns väll knappast något exempel på det. Avregleringen av taxi, elmarknaden osv… ledde till högre priser men inte har man tänkt om. Partierna verkar inte särskilt angelägna om att spegla allmänhetens åsikter. Vem brinner för att riskkapitalister ska sköta offentlig service?

 2. Du skriver: “Omfattande skolforskning har övertygande visat att det kommunala huvudmannaskapet är en av de viktigaste orsakerna bakom lärarlönernas och den svenska skolans kräftgång de senaste decennierna.”

  Vad är det för forskning som särskiljer kommunaliseringen från det fria skolvalet och friskolereformen som förklaringen till de låga värdena i PISA-undersökningen?

  Enligt mig finns det en annan förklaring till dessa resultat och det är att den kunskapsriktning som finns i nuvarande och spår av i föregående läroplan rimmar inte med den som PISA-undersökningen riktar mot. Därtill tror jag på en brist på utbildade ämneslärare. Det är enbart i engelska som svenska lärare har en ämnesbehörighet på över 50 procent. Detta – tillsammans med lönerna som du nämner – är framtidsfrågor för den svenska skolan, men inte en omfattande omorganisation för flera miljarder som inte har utlovad effekt.

  • Nej, det är ju jättesvårt att göra den typen av differentiering som du påpekar. Det var därför jag också talade om “en av de viktigaste.”
   Forskningsöversikten i Skolverksrapporten ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?” pekar också på att det fria skolvalet, boendesegregationen, individualiseringen och kommunaliseringen av skolan är några av de viktigaste förklaringarna till varför våra grundskoleelever presterat allt sämre i skolan sedan den kommunaliserade skolan infördes för lite drygt tjugo år sedan. Självklart innebär inte detta att det per automatik skulle bli bättre om skolan återförstatligades. Men — eftersom det bevisligen inte fungerat i svensk skola under så lång tid med ett kommunalt huvudmannaskap, får man faktiskt prova något annat. Här behövs också lite självprövning. När utvecklingen visat att man haft fel — ja då får man vara så god att ändra uppfattning!
   [Kul att höra av dig igen, Marcus :) ]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com. | The Pool Theme.
Entries and comments feeds.